Nimaris: meten is weten.

Energie / CO2

CO2 footprint                                  prijs vanaf € 895,-

Wat is de Carbon (CO2) footprint?

Uw CO2 footprint is de som van de uitgestoten broeikasgassen veroorzaakt door uw activiteiten, uitgedrukt in tonnen CO2. Om een CO2 footprint vergelijkbaar en verifieerbaar te maken zijn een internationale norm, ISO14064 en het GHG protocol opgesteld.
 Eisen die o.a. in ISO14064 en het GHG protocol zijn vastgelegd:

  • Welke activiteiten u mee moet nemen in de beoordeling;
  • Van welk deel van uw concern relaties (dochter-, moeder- en zusterbedrijven) moeten de activiteiten meegenomen worden;
  • Met welke omrekenfactoren gerekend moet worden.
Waarom een CO2 footprint opstellen?
  • Inzicht is de basis voor ieder energiemanagement systeem. De CO2 footprint is een objectief, verifieerbaar meetinstrument om vast te stellen waar u momenteel staat en, als u hem periodiek opstelt, welke verbeteringen u gerealiseerd heeft.
  • Steeds meer bedrijven vragen hun toeleveranciers naar hun activiteiten op het gebied van CO2 reductie. Vaak is het een CO2 footprint waarmee u dit aan moet tonen. Bedrijven die gecertificeerd willen worden voor trede 5 van de CO2 prestatieladder (5A en 5B) zijn zelfs verplicht om dit van hun leveranciers te eisen.
Wat doet Nimaris b.v.?

Voor de bedrijven die hun CO2 footprint willen bepalen heeft Nimaris b.v. een basispakket ontwikkeld. Hierin wordt uw CO2 footprint bepaald.

Voordelen
  • Wij gebruiken een uniforme methode zodat u uw CO2 footprint ook kunt gebruiken voor andere klanten of organisaties.
  • De onderbouwing van uw CO2 footprint wordt door ons zo opgezet dat deze verifiëerbaar is tegen lagere verificatiekosten.
  • U maakt gebruik van onze kennis en ervaring op het gebied van CO2 uitstoot reductie en energiebesparing.
Interesse?

Wij maken graag een aanbieding op maat voor het opstellen van de Carbon footprint voor u.
Ter indicatie, het opstellen van een Carbon footprint voor een organisatie met een eenvoudige concernstructuur, 1 vestiging en maximaal 50 medewerkers, kost € 895,- voor het 1e jaar en         € 595,-. voor vervolgjaren.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek. 

Read more..