Nimaris: verbeter en toon aan.

Energie / CO2

CO2 prestatieladder                   prijs vanaf € 3.750,-

Op 1 december 2009 introduceerde Prorail de CO2 prestatieladder. Hiermee stimuleert men toeleveranciers om hun CO2 uitstoot te reduceren. Bedrijven kunnen zich volgens deze ladder op 5 niveaus laten certificeren. Afhankelijk van de bereikte trede kan men bij aanbestedingen een gunningvoordeel krijgen van maximaal 10%. De introductie van de prestatieladder is daarna zeer snel gegaan. Omdat ook andere organisaties belangstelling toonden voor deze methode is deze per 16 maart 2011 overgedragen aan de onafhankelijke stichting SKAO. Dit heeft de weg vrij gemaakt voor andere organisaties zoals Rijkswaterstaat en de overheid om deze methodiek te gaan gebruiken.

Wat zijn de belangrijkste aspecten?
 • Stel periodiek de CO2 footprint op: hiermee krijgt men met een objectieve verifieerbare meetmethode inzicht in de actuele uitstoot en de gerealiseerde verbeteringen.
 • Stel haalbare doelen. Een organisatie bepaald zelf welke reductiedoelstellingen realiseerbaar zijn.
 • Creëer de juiste organisatorische voorwaarden: De uitgangspunten van de EN16001 worden gebruikt voor het te voeren energiemanagement.
 • Ben transparant: Geef binnen en buiten de organisatie inzicht in de voortgang.
 Waarom certificeren voor de CO2 prestatieladder?
 • Uw klant schrijft het voor bij een aanbesteding.
 • U zoekt een objectieve, certificeerbare methode om uw inspanningen aantoonbaar te maken.
Wat doet Nimaris?
 • Nimaris begeleidt u gedurende het gehele traject en helpt u bij:
  • het implementeren van uw energiemanagement systeem;
  • het opstellen van uw CO2 footprint;
  • het vaststellen en realiseren van uw reductiedoelstellingen;
  • het opstellen van uw communicatieplan.
Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent maken wij graag voor u een vaste aanbieding op maat.

Ter indicatie, het certificatieklaar maken van een organisatie met 1 vestiging en maximaal 50 medewerkers voor een 1e certificatie voor trede 3 kost € 3.750,-.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Read more..