Nimaris: geef uw strategisch beleid ogen en oren.

Energie / CO2

Energie Prestatie Matrix              prijs vanaf €8.950,-

Energiebesparing en CO2 reductie een hype, een kans of bittere noodzaak?

Het antwoord op deze vraag hangt af van;

 • Interne aspecten:
  • Uw producten
  • Uw processen
  • Uw actuele stand
 • Externe aspecten:
  • Klanten eisen/wensen
  • Wetgeving
  • Waar u staat ten opzichte van uw concurrenten.

Nimaris b.v. heeft met de Energie Prestatie Matrix een managementtool ontwikkeld waarmee uw inzicht krijgt en houdt in alle relevante aspecten. Hiermee kunt u gefundeerd uw strategisch beleid voor de korte en lange termijn bepalen en realiseren.

Wat is de Energie Prestatie Matrix?

De Energie Prestatie Matrix is een speciaal ontwikkelde tool door Nimaris waaruit kan worden afgeleid waar u staat met betrekking tot energie-efficiëntie en CO2 reductie. Het legt vast welke eisen nu en in de toekomst aan u gesteld worden. Deze Energie Prestatie Matrix vormt de basis voor een strategisch en operationeel actieplan.

De ervaring leert dat structurele verbeteringen van de energie-efficiënte en verlaging van CO2 uitstoot alleen te realiseren zijn als dit middels een zorg- of managementsysteem structureel in de organisatie geïntegreerd is.

De Energie Prestatie Matrix is ontstaan na grondige studies van reeds bestaande systemen maar is zeer praktisch opgesteld. Zaken moeten begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. De basis ligt in ervaringen en methoden die op Europees niveau zijn vastgelegd en volgt bestaande modellen zoals de EN14001 (Milieu) en EN16001 (Energie).
De systematiek zorgt voor continue verbetering;

De Energie Prestatie Matrix kan uitgevoerd worden voor interne aspecten, externe aspecten of voor beiden:

 • Interne aspecten: Zijn besparingsmogelijkheden in kaart gebracht, wat zijn de relevante invloedfactoren en hoe is e.e.a. in de organisatie geïntegreerd? Meer praktisch; wat wordt er bespaard en wat is er voor de toekomst gepland? Zijn er bijvoorbeeld trainingen nodig om het personeel te activeren of moet er een monitoringsysteem worden geplaatst?
 • Extern aspecten: Extern beoordelen wij de eisen die er gesteld worden door o.a. uw klanten, gebruikers en de wetgever. Wij bekijken hoe goed u het doet in de markt t.o.v. de concurrent. Tevens zoekt Nimaris ook uit welke klanten nu of op korte termijn eisen gaan stellen aan uw beleidsvoering. Eisen zij een lage Carbon footprint, een EN16001 of ISO14001 certificering of hanteren zij een eigen beoordelingsmethodiek? Van dit laatste is Prorail een goed voorbeeld; u mag tot 10% duurder zijn dan de andere aanbieders indien u kunt aantonen dat uw CO2 reductie plannen voldoen aan hun eisen.
Resultaten;

Met de Energie Prestatie Matrix krijgt u inzicht in:

 • Uw prestaties met betrekking tot energiemanagement:
 • Waar u staat en wat de voortgang is met betrekking tot gerealiseerde maatregelen;
 • Uw besparing- en CO2-reductiepotentieel en op welke gebieden u dit kunt realiseren:
 • Welke maatregelen genomen moeten worden om te komen tot structurele verbeteringen; (o.a. energiescans, organisatie, investeringen in bijv. productiemiddelen, monitoring (verbruik en KPI's), inkoop (energie,  grondstoffen en halffabricaten) productontwikkeling, procesontwikkeling);
 • Hoe u presteert ten opzichte van uw concurrent; (benchmark, branche gegevens , best practice):
 • Welke eisen uw klanten stellen nu en in de toekomst:
 • Hoe u uw prestaties aantoont en hoe zou u dit kunnen verbeteren; (middels zorgsysteem EN16001?, Carbon Footprint?, MJA deelname?, klant of branche specifiek systeem?):
 • Hoe u uw resultaten communiceert en hoe u dit zou kunnen verbeteren; (PR en Marketing).

Hiermee is de Energie Prestatie Matrix een essentiële pijler onder uw CO2 en energie beleid.

Interesse?

Wij maken graag een aanbieding op maat voor het opstellen van de Energie Prestatie Matrix voor uw organisatie. Ter indicatie, het opstellen van een complete Energie Prestatie Matrix voor een productiebedrijf met 100 tot 150 medewerkers kost € 8.950,-. Dit is inclusief het opstellen van uw CO2 footprint en een globale energiescan.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een oriënterend gesprek. 

Read more..