Nimaris: creëer inzicht.

Energie / CO2

Monitoring

Het beperken van energiegebruik en CO2 uitstoot is een doorlopend proces. Omstandigheden veranderen doorlopend (energiekosten, technische ontwikkelingen, marktomstandigheden). Daarnaast zullen ingevoerde en geplande maatregelen gevolgd en geëvalueerd moeten worden. Men dient te weten wat en hoeveel men waar verbruikt.

Wat moet u meten?

Naast de data die reeds tot uw beschikking is gesteld door u energieleveranciers kan het nuttig zijn deelmetingen te plegen aan installaties of gebieden. Zo kunt u een energiebalans opstellen. Dit helpt u om de juiste verbeteracties te omschrijven en de gunstigste besparingen als eerste uit te voeren.

Onze aanpak:

Om tot een goed energiebeheer te komen doorlopen we de volgende stappen:

  • Monitoring: het meten en registreren van relevante gegevens. Dit kunnen onder andere verbruiksgegevens, procesgegevens, utiliteitsgegevens en omgevingsgegevens zijn.
  • Analyseren: op basis van de verzamelde gegevens kunnen kengetallen berekend worden zoals bijvoorbeeld kWh per producteenheid, per m³ perslucht enz.
  • Rapportage: de kengetallen worden gerapporteerd en geanalyseerd.
  • Bijsturen: op basis van de kengetallen kan men beslissingen ten aanzien van procesinstellingen, onderhoudsintervallen enz. nemen.

Energiebeheer is maatwerk. Nimaris zal na een grondig vooronderzoek u een gepaste offerte aanbieden.

Interesse?

Wil u meer informatie met betrekking tot monitoring neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Read more..