Veiligheid

4 CE-markering in de praktijk

In deze maatwerktraining worden alle aspecten die bij het CE beoordelingstraject van een machine komen kijken behandeld zoals:
1. Het vaststellen van de van toepassing zijnde CE richtlijnen.
2. Het vaststellen van de grenzen van de te beoordelen installatie.
3. Het vaststellen van de van toepassing zijnde normen en "stand der techniek".
4. Het opstellen van de risicoanalyse
5. Het opstellen van gebruikersdocumentatie en EG verklaring van overeenstemming.
6. Het samenstellen van het technisch dossier
7. Het aanbrengen van de markeringen.

In deze training staan met name de procedurele aspecten en de documentatie voorop. Voor de aspecten wet en regelgeving, normen en risicobeoordeling wordt een korte samenvatting gegeven. Voor deze punten is voorkennis daarom noodzakelijk. Aanbevolen wordt om vooraf de volgende trainingen te volgen:


Het is belangrijk dat de implementatie van de administratieve verplichtingen voortkomend uit de CE richtlijnen aansluiten bij uw organisatie en werkmethode.
Na uw inschrijving voor de training inventariseren wij samen met u, de wijze waarop u nu ontwerpdocumentatie en gebruiksdocumentatie opstelt. Dit doen wij ook voor de andere organisaties die zich voor de betreffende training ingeschreven hebben. Op basis hiervan stellen wij het programma van de training samen. Hierdoor kunnen we tijdens de training al gezamenlijk vaststellen op welke wijze, de implementatie van de eisen, het beste bij u past. 

Het resultaat 

Na het volgen van de training 'CE beoordeling machines' :

 • Bent u bekend met de eisen aan uw machine gesteld worden met betrekking tot documentatie en de procedurele, administratieve aspecten.
 • U weet op welke wijze u invulling kunt geven aan deze eisen voor uw machine in uw organisatie.

Voor wie 
 • Voor personen die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe machines, het aanpassen van bestaande machines of het samenbouwen van machines.
 • Deze training vormt de basis voor de trainingen "CE markering in de praktijk"

Voorkennis met betrekking de CE regelgeving en risicobeoordeling is noodzakelijk. Aanbevolen wordt om vooraf de volgende trainingen te volgen:

Duur 
 • De training duurt één dag van 9.00 tot 16.00 uur. 
Kosten 
 • De kosten inclusief lunch en cursusmateriaal zijn € 535,-ex BTW 
Informatie

Wilt u meer informatie:

 • Vul ons contactformulier in
 • Bel 0416-543060
 • Het maximale aantal deelnemers is 12. 
Inschrijven 
 • Vul ons contactformulier in
 • De training wordt in principe minimaal 1 maal per maand gegeven.
 • Het maximale aantal deelnemers is 12.

Lees verder..