Veiligheid

5 In company maatwerk training machineveiligheid

De training 

Of u nu als fabrikant moet voldoen aan een CE richtlijn (oa machinerichtlijn 2006/42/EG) of als gebruiker aan de Arbo wetgeving (o.a. Arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG) u bent verplicht om de risico's van de machine te inventariseren, maatregelen te nemen op basis van de "stand der techniek en om dit alles aantoonbaar te maken middels de juiste documentatie.

In uw organisatie zijn verschillende disciplines verantwoordelijk voor de verschillende aspecten van deze regelgeving zoals bijvoorbeeld:

 • De inkoopafdeling
 • De verkoopafdeling
 • De technische dienst
 • De engineeringafdeling
 • Het management


De basis van de training wordt gevormd door de 3 inschrijftrainingen :

Nadat we met u uw machines, situatie en organisatie. hebben geïnventariseerd stellen we het trainingsprogramma op wat volledig afgestemd is op uw situatie. De indeling wordt zo opgezet dat al de betrokken personen uit uw organisatie het voor hun relevante deel van de training kunnen volgen 

machineveiligheidsonderzoek 

Om de training en de implementatie nog concreter vorm te kunnen geven kunnen we voorafgaand aan de training een machineveiligheidsonderzoek uitvoeren. Hierbij doorlopen we de volgende stappen voor één of meerdere relevante machines of installatie:

 • Het uitvoeren van een norm- en wetgevingsonderzoek
 • Het opstellen van de risicoanalyse op basis van EN ISO 12100.
 • Het gezamenlijk met u vaststellen van de te nemen maatregelen aan de installatie
 • Het gezamenlijk met u vaststellen van de gewenste werkmethode en procedures in uw organisatie om te kunnen voldoen aan de vastgestelde eisen.
 • Bovenstaande punten worden geïntegreerd in de training en worden toegelicht en besproken met de betrokken medewerkers. 
Het resultaat

Na het volgen van de training :

 • De mensen in uw organisatie zijn bekend met de eisen die gesteld worden aan hun werkgebied.
 • De mensen in uw organisatie zijn bekend met de maatregelen die genomen moeten worden om aan de eisen te kunnen voldoen en zij weten waar zij aanvullende informatie kunnen vinden.
 • Uw mensen kunnen zelfstandig risicoanalyses doorvoeren en een CE beoordelingstraject uitvoeren voor uw machines.


Indien u ook gekozen heeft voor het machineveiligheidsonderzoek:

 • Voor geselecteerde representatieve machine(s) is de risicoanalyse opgesteld en zijn de te nemen maatregelen opgenomen in een plan van aanpak. Voor deze installaties is vastgelegd wat de "Stand der techniek" is die in uw organisatie verder gebruikt zal worden.
 • De eisen, maatregelen en procedures zijn vastgelegd en besproken met de betrokken zodat u heel doelgericht de vastgelegde maatregelen uit kan voeren.
 • Uw organisatie is gereed om dit uit te voeren voor de overige installatie, te wijzigen installatie en nieuwe installaties. 
Voor wie 
 • personen verantwoordelijk zijn voor het gebruik en onderhoud van machines
 • personen verantwoordelijk voor in- of verkoop van machines
 • personen verantwoordelijk voor de import van machines van buiten de EU
 • voor personen die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe machines, het aanpassen van bestaande machines of het samenbouwen van machines. 
Duur
 • in overleg vast te stellen. 
Kosten 
 • Op aanvraag 
Informatie 

Wilt u meer informatie:

Lees verder..