Veiligheid

2 Wet- en regelgeving machines


Op het gebied van machineveiligheid zijn een groot aantal wettelijke eisen van toepassing. Dit leidt tot regels en verantwoordelijkheden in het geval u een machine creëert of gebruikt. Het vergt veel gedetailleerde kennis om vast te kunnen stellen welke eisen op uw machines van toepassing zijn en hoe u aan de eisen kunt voldoen.
In de Nederlandse Warenwetbesluiten en het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn wettelijke eisen vastgelegd welke gebaseerd zijn op Europese richtlijnen die van toepassing zijn op het gebied van het bouwen van machines (CE markering) en het gebruik van machines (ARBO). Alleen op het gebied van CE markering zijn al 27 CE richtlijnen van kracht. Gelukkig zullen die niet allemaal op uw situatie van toepassing zijn. In relatie tot machines en installaties zijn naast de Machinerichtlijn ook vaak, onder andere, de EMC richtlijn, Laagspanningsrichtlijn, richtlijn drukapparatuur en ATEX richtlijn van toepassing,

Afhankelijk van uw specifieke situatie zullen meerdere Europese richtlijnen van toepassing zijn. Indien u een machine aanpast of samenbouwt moet u mogelijk een (nieuwe) CE beoordelingsprocedure doorlopen. Om te bepalen welke regelgeving van toepassing is voor uw situatie dient u enerzijds het werkingsgebied van al die richtlijnen te kennen en anderzijds moet u van die richtlijnen, die op uw situatie van toepassing zijn, de eisen in detail kennen om vast te kunnen stellen hoe u aan de wettelijke eisen kunt voldoen.

De basis van de training 'Wet en regelgeving machines' wordt gevormd door de Machinerichtlijn 2006/42/EG en arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG. Na uw inschrijving voor de training inventariseren wij samen met u, uw werkgebied zodat wij een inschatting kunnen maken van de richtlijnen die naast de machinerichtlijn op uw situatie van toepassing zijn. Dit doen wij ook voor de andere organisaties die zich voor de betreffende training ingeschreven hebben. Op basis hiervan stellen wij het programma van de training samen. Hierdoor kunnen tijdens de training al gezamenlijk vast stellen welke richtlijnen voor u van toepassing zijn en welke procedures gevolgd kunnen worden. Omdat we dit doen op basis van de van toepassing zijnde artikelen uit de richtlijnen en de officiële gidsen die als toelichting op de richtlijnen zijn opgesteld weet u nu ook waarom eisen wel of niet op uw situatie van toepassing zijn en in hoeverre interpretatie hier een rol in speelt.

Het resultaat

Na het volgen van de training 'Wet- en regelgeving machines' :

 

 •  Heeft u inzicht in de samenhang tussen de Europese richtlijnen, Nederlandse wetten en Europese en nationale normen
 •  Is vastgesteld en onderbouwd welke Europese richtlijnen voor uw machines van toepassing zijn.
 •  Bent u bekend met de eisen die de Arbeidsmiddelenrichtlijn aan bestaande machines stelt
 •  Weet u wanneer een aangepaste of samengebouwde machine aan de eisen van de Machinerichtlijn moet voldoen.
 •  Bent u bekend met de eisen die de Machinerichtlijn stelt, welke procedure u moet volgen en hoe u daar aan kunt voldoen zoals

o Het opstellen van een risicoanalyse.
o Het opstellen van gebruiksdocumentatie en instructies.
o Het samenstellen van een technisch dossier.
o Het gebruik van type A-, B- en C-normen

 • Weet u aan welke eisen uw leveranciers van machines of niet voltooide machines moeten voldoen.
Voor wie
 • personen verantwoordelijk zijn voor het gebruik en onderhoud van machines
 • personen verantwoordelijk voor in- of verkoop van machines
 • personen verantwoordelijk voor de import van machines van buiten de EU
 • voor personen die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe machines, het aanpassen van bestaande machines of het samenbouwen van machines.
 • Deze training vormt de basis voor de trainingen "risicobeoordeling" en "CE markering in de praktijk"
Duur
 • De training duurt één dag van 9.00 tot 16.00 uur.
Kosten
 • De kosten inclusief lunch en cursusmateriaal zijn € 535,-ex BTW
Informatie

Wilt u meer informatie:

 • Vul ons contactformulier in
 • Bel 0416-543060
 • Het maximale aantal deelnemers is 12.
Inschrijven
 • Vul ons contactformulier in
 • De training wordt in principe minimaal 1 maal per maand gegeven.
 • Het maximale aantal deelnemers is 12.

Lees verder..